Video Ý Nghĩa Logo HRT

Video Ý Nghĩa Logo HRT

H R T chính là HEATING REFRIGERATION TECHNOLOGY ý nghĩa tiếng Việt là Công Nghệ Nhiệt Lạnh (Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh) và tổng thể ý nghĩa của Logo Điều hòa thông gió H R T  = ( H + R + T + Air ) = ( HEATING ...
Thi Công HVAC Cho Biệt Thự Ngọc Trai Ocean Park

Thi Công HVAC Cho Biệt Thự Ngọc Trai Ocean Park

Ngày 21/9/2022 Công Ty TNHH Điều Hòa Thông Gió HRT Bắt Đầu Triển Khai lắp đặt điều hòa trung tâm Daikin VRV H loại tiêu chuẩn 2 chiều Lạnh/ Sưởi cho " Biệt Thự Ngọc Trai Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội ".
Ý Nghĩa Logo Công Ty TNHH Điều Hòa Thông Gió HRT

Ý Nghĩa Logo Công Ty TNHH Điều Hòa Thông Gió HRT

H R T chính là HEATING REFRIGERATION TECHNOLOGY có ý nghĩa tiếng Việt là Công Nghệ Nhiệt Lạnh/ (Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh) và tổng thể ý nghĩa của Logo H R T  = ( H + R + T ) = ( Heating Refrigeration Technology ) được ...
Giới thiệu HRT

Giới thiệu HRT

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT , nhà thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội, chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió  Trung Tâm  và  Công Nghiệp .